הסימנים והתסמינים של COPD כוללים:
  • שיעול.
  • ייצור כיח.
  • קוצר נשימה, בעיקר בעת מאמץ.
  • צפצופים (קול שריקה או חרחור בזמן נשימה).
  • לחץ בחזה

שיעול שאינו חולף ושיעול עם הרבה כיח, הם הסימנים הנפוצים של COPD. סימנים אלו מופיעים לרוב שנים לפני הירידה בזרימת האוויר לתוך הריאות והחוצה. עם זאת, לא כל החולים עם שיעול וייצור כיח יפתחו בהמשך COPD, ולא כל חולי COPD סובלים משיעול.

חומרת התסמינים תלויה במידת ההרס של הריאות. במידה והחולה ממשיך לעשן, ההרס של הריאות מהיר יותר, בהשוואה לחולים שיפסיקו לעשן.

חזרה    ▲ למעלה