COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) הינה מחלת ריאות חסימתית כרונית. ב-COPD, יש היצרות של דרכי הנשימה המאופיינת בקשיי נשימה. דרכי האוויר- הצינורות המובילים את האוויר לתוך הריאות והחוצה – חסומים באופן חלקי, ולכן קשה לאוויר לעבור פנימה והחוצה.

המחלה מאופיינת בהחמרות הבאות לידי ביטוי בהחרפת תסמיני המחלה, כמו קשיי נשימה קשים ושיעול חזק עם כיח, יכולות להשפיע בצורה הרסנית על איכות החיים של החולים ש-50% מהם מתאשפזים ביחידות טיפול נמרץ.

עישון סיגריות היא הסיבה השכיחה ביותר ל-COPD. מרבית חולי COPD הם מעשנים, בהווה או בעבר. שאיפת גורמים מגרים אחרים לריאות, דוגמאת זיהום אוויר, אבק, או כימיקלים, במהלך תקופת זמן ארוכה, עשויה לגרום או לתרום להתפתחות COPD.

דרכי האוויר מתפצלים בדומה לעץ מלמעלה למטה, ובסיום כל ענף, יש שקי אוויר קטנים מאוד, דמויי בלונים, הקרויים אלבאולים. ב-COPD, דרכי האוויר ושקי האוויר מאבדים את צורתם והופכים לרפויים. פחות אוויר מצליח להיכנס פנימה ופחות אוויר מצליח לצאת החוצה ממספר סיבות:

  • דרכי האוויר ושקי האוויר מאבדים את האלסטיות (בדומה לרצועת גומי ישנה).
  • הרס של הקירות בין שקי אוויר רבים.
  • התעבות ונפיחות של קירות דרכי האוויר.
  • תאים בדרכי אוויר מייצרים כמות גדולה מהרגיל של ריר (כיח), הנוטה לסתום את דרכי האוויר.
מחלת COPD

הציור מציג את מערכת הנשימה ותמונת חתך של אלבאולים באדם בריא ובחולה COPD.

כמה עובדות חשובות על מחלת COPD:

  • COPD מתפתחת לאט, וייתכן שיעברו שנים רבות בטרם החולים יתלוננו על תסמינים של קוצר נשימה. במרבית המקרים, COPD מאובחן בגיל העמידה או בגיל מבוגר יותר.
  • COPD היא גורם חשוב לתמותה ותחלואה, וזו הסיבה הרביעית בשכיחותה לתמותה בארה"ב וברחבי העולם. בכדי לסבר את האוזן מדובר בכ- 2.5 מליון בני אדם, המתים מהמחלה מידי שנה, 3,000 מהם בישראל.
  • הנזק לדרכי הנשימה אינו הפיך, אך יש מספר אפשרויות לשיפור התסמינים והאטת הנזק.
  • COPD אינה מחלה מדבקת – לא ניתן להידבק בה מחולה אחר.

חזרה    ▲ למעלה