היסטוריה רפואית, בדיקה גופנית ומבחני נשימה הן הבדיקות החשובות ביותר לאבחנה של COPD.

הרופא יבדוק את החולה ויאזין לריאות. הרופא ישאל גם שאלות באשר לבני המשפחה והעבר הרפואי, ולאילו חומרים מגרים ייתכן ונחשף המטופל במשך תקופה ארוכה.

מבחני נשימה

הרופא ייעזר בבדיקת תפקודי נשימה הקרויה ספירומטריה לאישור אבחנה של COPD. מדובר בבדיקה פשוטה, ללא כאב, המשמשת להערכת טיב התפקוד הריאתי. הנבדק ינשוף חזק לתוך צינור גדול המחובר למכונה הקרויה ספירומטר. בזמן נשיפה, הספירומטר מודד את כמות האוויר שריאות הנבדק יכולות לשמור ובאיזו מהירות הנבדק יכול לרוקן את האוויר מהריאות לאחר שאיפה עמוקה.

ריאות

ספירומטריה היא הבדיקה הרגישה והנפוצה ביותר להערכת תפקודי הריאות. הבדיקה מאפשרת לאבחן COPD הרבה לפני שהנבדק סובל תסמינים משמעותיים.

הרופאים עשויים להמליץ על בדיקות נוספות, במטרה לשלול סיבות אחרות לסימנים והתסמינים. הבדיקות כוללות:

  • ספירומטריה לאחר מתן מרחיבי סמפונות.
  • מבחנים אחרים להערכת תפקוד ריאתי – לדוגמא, הרופא יכול להמליץ על בדיקת קיבולת הדיפוזיה (Diffusion Capacity).
  • צילום חזה.
  • תבדיקת גזים עורקיים – בדיקת דם המציגה את רמת החמצן בדם.

ראה גם אבחון מחלת COPD מאת פרופ' בן-עמי סלע.

חזרה    ▲ למעלה