מה זה COPD?

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) הינה מחלת ריאות חסימתית כרונית. ב-COPD, יש היצרות של דרכי הנשימה המאופיינת בקשיי נשימה.

מה גורם ל COPD

מרבית המקרים של מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) מתפתחים לאחר שאיפה חוזרת של עשן וחומרים אחרים הגורמים לגירוי ונזק לריאות ודרכי האוויר. עישון סיגריות הוא הגורם המגרה השכיח ביותר המוביל ל-COPD.

סימפטומים וסימנים למחלה

שיעול שאינו חולף ושיעול עם הרבה כיח, הם הסימנים הנפוצים של COPD. סימנים אלו מופיעים לרוב שנים לפני הירידה בזרימת האוויר לתוך הריאות והחוצה.

אבחון המחלה

היסטוריה רפואית, בדיקה גופנית ומבחני נשימה הן הבדיקות החשובות ביותר לאבחנה של COPD. הרופא יבדוק את החולה ויאזין לריאות. הרופא ישאל גם שאלות באשר לבני המשפחה והעבר הרפואי, ולאילו חומרים מגרים ייתכן ונחשף המטופל במשך תקופה ארוכה.

דרכי טיפול

לרוב, הטיפול כולל הפסקת עישון, טיפול תרופתי ושיקום ריאתי, במטרה להקל על התסמינים ולסייע בנשימה קלה יותר ושמירה על פעילות.

חזרה    ▲ למעלה