עישון סיגריות

ידוע כגורם לרוב המכריע של מקרי סרטן הריאה. הסיכון לפתח את המחלה עולה עם העליה במספר הסיגריות שמעשנים, וככל שהתחלת העישון היתה בגיל צעיר. סיגריות בעלות פילטר, המכילות כמות זפת נמוכה, יכולות להקטין במקצת את רמת הסיכון, אך הסיכון כמובן גבוה בהרבה משל אדם שאינו מעשן, גם במקרה זה. אדם המפסיק לעשן, מקטין באופן משמעותי את הסיכון שלו לחלות בסרטן הריאה. הסיכון הולך ופוחת ככל שחולף הזמן מעת הפסקת העישון.

התפלגות מספר התמותות לפי סוג סרטן הנגרמות עקב עישון סיגריות:

התפלגות מספר התמותות לפי סוג סרטן הנגרמות עקב עישון סיגריות

עישון פסיבי

שאיפת עשן שמקורו בסיגריות שמעשנים אחרים מוגדרת כיום כגורם המגביר את הסיכון לחלות במחלות ריאה ולפתח סרטן, למרות שסיכון זה עדיין נמוך בהרבה לעומת עישון ממש.

עישון מקטרת וסיגרים

למרות שמעשני מקטרת וסיגרים נתונים בסיכון קטן יותר לחלות בסרטן הריאה מאשר מעשני סיגריות, הם עדיין נמצאים בסיכון גבוה בהרבה לעומת מי שאינם מעשנים כלל.

רקע גנטי

במשפחות מסוימות עלולים מעשנים להימצא בסיכון גבוה יותר לפתח סרטן ריאה, בשל סיבות גנטיות.

גז הראדון

באזורים מסוימים בארץ קיימים בקרקע מצבורי גז טבעי בשם ראדון. ראדון הוא חסר ריח וכאשר הוא נפלט מן הקרקע, הוא מתנקז לתוך יסודות בניינים ומרתפים. כיום סבורים שחשיפה ממושכת לראדון מעלה את הסיכון ללקות בסרטן ריאה, בעיקר אצל מעשנים. ניתן לערוך בדיקה לגילוי נוכחות ראדון, ולנקוט צעדים כדי להפחית את הסיכון הכרוך בו.

חשיפה לאסבסט, אורניום, כרום וניקל

החשיפה לחומרים כימיים אלה ואחרים קשורה לתחלואה בסרטן הריאה, בעיקר כשמדובר בחשיפה מקצועית. זיהום אויר מוזכר אף הוא כגורם לסרטן הריאה. אך עד כה לא ניתן היה להוכיח זאת.

סרטן ריאה היה ועודנו נפוץ יותר בקרב גברים, בעיקר מעל גיל 40. בעשורים האחרונים, עם העליה במספר הנשים המעשנות, גדל במידה ניכרת מספר הנשים המפתחות את המחלה. סרטן הריאה, בדומה לסוגי סרטן אחרים, אינו מדבק ואינו ניתן להעברה לאנשים אחרים.

חזרה    ▲ למעלה