Mesothelioma היא סוג של מחלת סרטן ריאות נדיר שכמעט בכל המקרים מתפתח עקב חשיפה לאזבסט, סוג של חומר החסין מאש. במחלה התאים הממאירים מתפתחים כתאים מזותלים, שהם החלק שמחסה את מירב האיברים הפנימיים של הגוף.

מרבית האנשים שמפתחים את המחלה עבדו בעבודות בסביבה של חלקיקי אזבסט או שהיו חשופים לאבק וסיבי אזבסט בכל דרך אפשרית, כגון רחיצת בגדים של אדם שהיו חשוף לחומר האזבסט, או אף שיפוץ בית על ידי שימוש במוצרים שהמכילים את חומר האזבסט.

בניגוד לסוגים האחרים של סרטן הריאות, לעישון סיגריות אין קשר להתפתחות Mesothelioma.

סיפטומים

הסימפטומים למחלה יהיו קיימים 20 עד 50 שנה לאחר החשיפה לאזבסט. בין הסימפטומים המוכרים: קצר נשימה, שיעול, עייפות, מחלת האמניה וכאב חזה עקב הצטברות נוזלים בקרום המכסה את הריאות.

במיקרים נדירים עוד יותר, החולה עלול לפתח Pneumothorax (חזה אוויר), או התמוטטות של הריאה כולה. המחלה גם עלולה להתפשט לאזורים אחרים של הגוף.

אבחון המחלה

אבחון Mesothelioma לעיתים עלול להיות קשה, מכיוון שהסימפטומים דומים שמיקרים רבים למחלות קשות אחרות. בדרך כלל השלב הראשון הוא בדיקת רנטגן של החזה ובדיקות תפקוד ריאה.מחלת Mesothelioma

הרנטגן עלול לחשוף עיבוי של הקרום המכסה את הריאה.

אם הסימנים מחשידים, מבצעים ביופסיה, כדי לוודא שאכן מדובר מחלת Mesothelioma. כחלק מהביוספיה, יוסר חלק מהרקמה וייבדק תחת מיקרוסקופ על ידי פתולוג.

מניעה וציפיות מהמחלה

את המחלה ניתן למנוע על ידי אי חשיפה לאזבסט, שמירבית המקרים מגיעים לממקומות עבודה מסוכנים כאלה ואחרים. גם אנשים שחיים עם אנשים אחרים שנמצאים בסביבת החומר המסוכן, עלולים לפתח את המחלה.

בתתוך הארוך Mesothelioma הינה מחלה אגרסיבית קטלנית. הטיפולים הנוכחים זהים לטיפולים בסוגים האחרים של סרטן הריאות, ובעיקר מבוצעים בכדי להקל על החולה בתקופת המחלה.

קישורים חיצוניים: אזבסט בויקיפדיה

חזרה    ▲ למעלה