סרטן הריאות הינו קרצינומה התוקפת את הריאות. מחלה זו נחשבת לגורמת במוות מספר אחת בין כל מחלות הסרטן: היא גורמת למוות בתוך 5 שנים אצל כ-85% מהחולים בה.

סרטן הריאות היא אחת ממחלות הסרטן היחידות בהן גורם סביבתי הוא הגורם העיקרי למחלה. כיום ידועים מספר חומרים המגבירים בצורה ניכרת את הסיכוי ללקות בסרטן הריאות; חומרים אלו מגיעים אל הריאות בדרכי הנשימה: ניקוטין (קיים בסיגריות ובאמצעי עישון אחרים), פיח, עשן וזיהום אוויר (כתוצאה מפליטת גזים מכלי רכב או מערובות תעשייה ואזבסט (חומר סיבי שבעבר שימש רבות לבניה; כיום השימוש בו אסור, אך מבנים ישנים רבים עדיין מכילים אזבסט).

היות ומכל הגורמים הללו עישון הוא כנראה היחידי בו יכול כל אדם לשלוט, נקשר העישון בתודעת הציבור עם הסכנה לַמחלה הקטלנית.

סרטן הריאות נפוץ יותר בקרב גברים, בעיקר מעל גיל 40. בעשורים האחרונים, עם העלייה במספר הנשים המעשנות, גדל במידה ניכרת מספר הנשים המפתחות את המחלה.

ריאות

חזרה    ▲ למעלה