אסתמה היא מחלה אימונולוגית הגורמת לקשיי נשימה. במחלה זו, הסמפונות בריאות מתכווצים בשל דלקת והתכווצות הדופן הפנימית של נתיב האוויר. חולי אסתמה עשויים לסבול מנשימה כבדה עם "צפצופים", קוצר נשימה, וסיבולת לב-ריאה נמוכה.

אסטמה

לפי הערכות מסוימות, שכיחות המחלה בארצות המערב נעה בין 7% מאוכלוסיית הבוגרים ל-12% בקרב אוכלוסיית הילדים.

אסטמה היא אחת המחלות עליהן מסכימים הרופאים כי היא מחלה פסיכוסומטית. אין הכוונה כי התסמינים אינם אמיתיים, אלא כי לגורמים נפשיים השפעה רבה על החמרתה או הקלתה.

חזרה    ▲ למעלה